Thursday, April 16, 2009

Mengapa agaknya doa-doa kita sering terhijab dan tidak dimakbulkan oleh Allah...
Antara 10 sebab doa terhijab adalah:
*Tidakmenunaikan hak Allah
*Tidak mengamalkan al-Quran
*Mengikut rayuan iblis
*Tidak beramal untukmendapatkan syurga
*Tidak takut kepada neraka dan berbuat dosa
*Tidak menyiapkan perbekalan untuk menghadapi kematian
*Sibuk menceritakan aib orang lain dan lupa kepada aib diri sendiri
*Makan rezeki Allah tetapi tidakpandai bersyukur
*Tidak mengambil iktibar dari mengkebumikan jenazah

No comments:

Post a Comment